+48 505 100 616 biuro@szymborska.org.pl

Współpraca

Rezydencje poetyckie w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej

Fundacja Wisławy Szymborskiej oraz Jerzy Peterkiewicz Educational Foundation ogłaszają nabór do Projektu Rezydencji Poetyckich na rok 2024.
W ramach projektu na czterotygodniowy pobyt rezydencjalny w Krakowie w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej zostaną zaproszone dwie osoby. Program Rezydencji Poetyckich skierowany jest do poetów i poetek z Polski i z zagranicy posiadających polskie obywatelstwo i/lub polskie pochodzenie.

Laureaci Programu Rezydencji Poetyckich w czasie pobytu w Krakowie będą mogli realizować projekt poetycki, którego zarys przedstawią w zgłoszeniu.
Dotychczasowymi rezydentami mieszkania poetki w ramach tego konkursu byli: Radosław Jurczak, Joanna Guzik, Aldona Kopkiewicz, Jerzy Fedorowicz.

Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy:

Regulamin Konkursu Rezydencji Poetyckich

Załączniki do Regulaminu

 

Rezydencja w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej dla zwycięzcy Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka we współpracy z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Główną nagrodę konkursu stanowi nagroda pieniężna o wartości 40 tysięcy złotych, przyznawana corocznie autorom przed 35 rokiem życia. W tym roku Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu we współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej do puli nagród miesięcznym pobyt rezydencjalny w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej w Krakowie.
Wśród tegorocznych nominowanych do nagrody znaleźli się: Urszula Honek, Igor Jarek i Katarzyna Szweda.

Ogłoszenie wyników Stypendium im. Stanisława Barańczaka, odbędzie się podczas gali, 28 maja 2021 roku o godzinie 18.00 w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Ze względu na pandemię, będzie ona transmitowana online.

Po więcej informacji na temat nagrody głównej oraz nominowanych zapraszamy na stronę głównego organizatora konkursu poznanskanagrodaliteracka.pl

Rezydencje w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej dla poetek z Dolnego Śląska!

 Od 27 kwietnia poetki związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem mogą ubiegać się o miesięczny pobyt w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej w Krakowie w ramach projektu „Poetka w pustym mieszkaniu – rezydencje u Szymborskiej”. Program rezydencyjny to nowa inicjatywa Wrocławskiego Domu Literatury realizowana we współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej. Do Krakowa na miesięczny pobyt udać się będą mogły trzy autorki. Nabór trwa do 6 czerwca. 

Do projektu zgłaszać mogą się autorki tworzące utwory poetyckie i związane z Dolnym Śląskiem, czy to poprzez miejsce urodzenia, zamieszkania, czy też tematykę  podejmowaną  w swoich wierszach. Jakie inne warunki jeszcze należy spełnić, by otrzymać możliwość miesięcznego pobytu w mieszkaniu noblistki? Trzeba być osobą pełnoletnią, mieć na swoim koncie co najmniej jeden opublikowany tom poetycki (opatrzony numerem ISBN), a także być gotową do aktywnego uczestnictwa w życiu literackim, w tym w spotkaniach autorskich i wydarzeniach kulturalnych mających miejsce podczas krakowskiej rezydencji. 

Ważne jest także, by do składanej aplikacji załączyć opis projektu literackiego, nad którym autorka będzie pracować w trakcie  pobytu w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. Ocenie jury będzie podlegać także list motywacyjny, ten jednak nie może być zwyczajnym dokumentem – organizatorzy chcą, by miał on formę tekstu poetyckiego. 

Te wyjątkowe w swojej formie zgłoszenia zostaną oceniona przez równie wyjątkowe jury – znajdą się w nim przedstawicielki i przedstawiciele Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius: Xavier Farre, Anna Kałuża, Karol Maliszewski, Adam Poprawa i Alina Świeściak. 

Jury wybierze trzy autorki, które w ramach projektu „Poetka w pustym mieszkaniu – rezydencje u Szymborskiej” pojadą do Krakowa w sierpniu, wrześniu i październiku. 

Zgłoszenia należy dokonać do 6 czerwca 2021 roku poprzez formularz online, do którego należy załączyć wspomniany już poetycki list motywacyjny, swoją bibliografię, krótki życiorys oraz opis projektu literackiego, który realizowany będzie podczas rezydencji. 

Link do formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/r8ztq

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 28 czerwca 2021 roku.

Regulamin, formularz i więcej informacji o projekcie „Poetka w pustym mieszkaniu – rezydencje u Szymborskiej” znaleźć można na stronie www.literatura.wroclaw.pl